KOKOUSAIKATAULUT SYKSY 2019:


TOAY:n syyskokous tiistai 26.11.2019

TOAY:n työvaliokunta (klo 16.00)

 • tiistai 20.8.2019
 • tiistai 1.10.2019
 • tiistai 5.11.2019
 • tiistai 3.12.2019

TOAY:n hallitus (klo 17, ruokailu 16.30)

 • tiistai 27.8.2019
 • tiistai 8.10.2019
 • tiistai 12.11.2019
 • tiistai 10.12.2019


____________________________________________________________

KOKOUSAIKATAULUT KEVÄT 2019:

TOAY:n työvaliokunta (klo 16.00)

 • Ti 15.1.2019
 • Ti 12.2.2019
 • Ti 12.3.2019
 • Ti 9.4.2019 (varaus/tarvittaessa)
 • Ti 7.5.2019

TOAY:n hallitus (klo 17, ruokailu 16.30)

 • La 19.1.2019 klo 10-16 (Technopolis Yliopistonrinne)
 • Ti 19.2.2019
 • Ti 19.3.2019
 • Ti 14.5.2019

_______________________________________________________________

TOAY:n kevätkokous to 25.4.2019


_________________________________________________________________